Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

       ÇORUM    İLİ   VE    ALACAHÖYÜK , HATTUŞA TARİHÇESİ

Çorum'da yapılan Arkeolojik kazılar sonucu dağınık biçimde ele geçen az sayıda taşlar ve taş aletler bize Çorum civarında Yontma Taş Çağı (Paleolitik) ve Cilalı Taş Çağı (Neolitik) insanı mevcut olduğunu göstermektedir. Yine bakırdan yapılmış aletlerin de bulunması ile M.Ö. 5500-3000 yılları arasında Kalkolitik dönem insanlarının yaşadığı, özellikle de M.Ö. 4000 yıllarında yerleşimin aralıksız olarak devam ettiği tespit edilmiştir.

 Ayrıca; M.Ö. 3200-2000 yılları arasında Eski Tunç Çağı insanlarının Çorum ve çevresinde tüm Anadolu'da olduğu gibi yerleşim alanı olarak Feodal devlet sistemi ile küçük şehir devletleri kurmuş ve bu devletlerin Alacahöyük ve çevresinde yoğunlaştığı yapılan kazılardan anlaşılmaktadır.

Alacahöyük'te Eski Tunç Çağına ait 13 KraI mezarı, bu mezarlarda açığa çıkarılan; altın, gümüş, elektron ve bronzdan yapılan çeşitli kapı, ve süs eşyaları, silahlar güneş kursları boğa, geyik heykelleri bulunmuştur.

Asurlular (M.Ö. 1950- 1750) Kuzey Mezopotamya'da büyük devlet kurmuş Anadolu'nun 9 ayrı yerinde 'KARUM' adı verilen ticari merkezler kurmuşlar bunlardan biri de 'HATTUŞAŞ KARUM' adını taşıyan Hattuşaş yani Boğazköy'dür.

Asurlulardan sonra (M.Ö.1680) Koloni çağını takip eden Eski Hitit devletidir. İlk Hitit Kralı olarak da adı bilinen Anitta'dır. Hitit devletinin kurucusu LABARNA zamanında Hititlerin başkenti NEŞA'dan HATTUŞAŞ'a taşınmıştır.

Hattuşaş ile Alacahöyük, Eskiyapar, Pazarlı, Kuşsaray ve son kazılarda ortaya çıkan Ortaköy (ŞAPİNIVA) kenti Hitit merkezleri olarak bu çağda adını dünyaya duyurmuştur.

Hititlerden sonra Frigler, KimmerIer, MedIer ve Büyük İskender'in Anadolu'yu istilasına kadar Perslerin hakimiyetinde kalmıştır. Daha sonra da Galatlar gelerek İskilip, Osmancık, Alacahöyük, Eskiyapar, Avkat Köyü civarında yerleşmişledir.

M.Ö. 2000-1200 yılları arasında Anadolu'daki en büyük güç, Hint-Ari ırkından gelen, Hititlilerdi. Hattilerden kültürel olarak çok etkilenmişler, isimlerini de onlardan almışlardır.

Anadolu'daki ilk medeniyeti kurmuş olan Hititler, M.Ö.10.yüzyıla kadar süren büyük bir imparatorluktular .

Eski Hitit başkenti olan Hatuşaş şehrinin kalıntıları, geniş bir alana yayılır, duvarlarla kaplıdır ve Kraliyet Kapısı, Yerkapı (yeraltı tüneli) ve Aslanlı Kapı gibi bir kaç giriş kapısı vardır.

Şehrin yakınındaki Yazılıkaya açık hava tapınağında Hitit Tanrıları taşlar üzerinde resmedilmişlerdir.Alacahöyük'de güneş simgesi, boğa, geyik gibi çeşitli kültürel semboller ve pek çok seramik örneği bulunmuştur. Hitit krallığının denizci güçler tarafından sona erdirildiği söylenir.

Dünyada ilk yazılı barış anlaşmasının Hititlilerce yapıldığını biliyor muydunuz ? Mısırlılarla Hititliler arasındaki Kadeş savaşından sonra yapılan ilk yazılı barış anlaşması, sonraları bir kaya üzerine yazılmış olarak bulunmuştur. Bakır üzerine yapılan bir kopyası Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler'e gönderilmiştir.

 Çorum ve çevresi M.S. 1075 yılında Danişment Ahmet Gazi tarafından Türklerin eline geçmiş, Anadolu Selçukluları, Osmanlı Devleti ve Milli Kurtuluş Savaşı sırasında Türk hakimiyetinde kalmıştır.

Çorum 1921 yılına kadar Ankara vilayetine bağlı bir sancak iken 1921 yılından itibaren müstakil sancak 1924 yılından itibaren de vilayet olmuştur.

                                                           

 

    Anasayfa  |  Bilirkişi Leblebi  | Alacahöyük | Hattuşa,Boğazkale | Fasıldan Fasıla  | Site Amacı | Dua | Müzik | Kur'an Kerim Dinle Nur Deryası | Kimlik | SMS | İslami Kart | Tokat  | Çorum |Misafir Defteri |e-posta